Bezpečnostní audity

Audit

Co znamená bezpečnostní audit?

Mezi největší přínosy bezpečnostního auditu patří zjištění aktuálního stavu bezpečnosti, identifikace možných slabin či potenciálních hrozeb, zjištění ochrany dat či bezpečnosti systému.

Bezpečnostní audit zkoumá a zjišťuje skutečný stav procesů a opatření v určených oblastech bezpečnosti. Tyto oblasti mohou být organizační, administrativní, fyzické, počítačové či komunikační. Výsledný stav porovná s požadovanými kritérii auditu.

Interní audit práce s daty

Vše výše zmíněné vám Cysec Team prověří a následně přehledně sdělí v reportovací zprávě.
Zde budou obsaženy i návrhy a doporučení, co dělat, či jak se různým chybám v budoucnu vyhnout.

Naše služby

I bezpečnostní audit prochází několika fázemi – přípravou, plánováním, sběrem informacím a závěrečným vyhodnocením. Každou z fází provádíme přímo na míru dané společnosti.
Po bezpečnostním auditu získate přehled o aktuálním stavu, plně pochopíte hrozby, kterým váš organizace může čelit.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz