Poradenství

Poradenstvi

Poradenství v oblasti ZOKB (181/2014 Sb.)

Zmapování aktuálního stavu informačních systémů (jaká data a jakým způsobem se v něm spravují).

Datové zdroje

Mezi hlavní zdroje pro analýzu dat patří. Datová úložiště, kam mohou uživatelé volně nahrávat soubory. Nezabezpečené FTP servery a SMB servery na vybraném IP rozpětí. Automatizovaně se dotazujeme na zaindexované soubory ve vyhlededávačích Google a Bing. Pracujeme s informacemi z darknetu a ty následně interpretujeme.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz