DLAP

DLAP

Popis řešení

DLAP neboli Data Leak Active Prevetion je vlastní řešení, ktere je postavené na principu OSINT frameworku. DLAP nabízí možnosti analýzy otevřených dat. Využíváme několik vlastních zdrojů pro vyšetřování datových úniků. Všechny tyto zdroje dlouhodobě monitorujeme a získané infromace překladádáme pravidelně našemu klientovi.

Služba je zaměřena na identifikaci uniklých dat společnosti a to v základních oblastech firemního Know-how a v oblasti osobních údajů zákazníků a zaměstnanců. Únik informací z prostředí společnosti je kritickým bodem z pohledu ochrany firemního vlastnictví a z pohledu regulatorních požadavků pro oblast osobních údajů. Obě tyto oblasti mohou a v mnoha známých případech mají nezanedbatelný ekonomický dopad na společnost nehledě na dopady v oblasti PR a důvěryhodnosti společnosti jako takové.

Cílem služby je provedení monitoringu dostupného internetu a úložišť v prostředí internetu na základě dostupných informací předaných zákazníkem tak, aby byl identifikovány  informace obsahující citlivé osobní informace a technické informace mající souvislost s jeho činností. Citlivým obsahem je definována oblast osobních informací klientů a zaměstnanců, technický obsah uvozující únik informací o technických aspektech podnikání zákazníka.
Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz